Bokser z Kalisza

Halina (Hila) Marcinkowska
Bokser z Kalisza
Bokser z Kalisza
Bokser z Kalisza

Icek Jakub Szpringer, syn Aszera i Goldy, urodził się w Kaliszu, w środę 10 czerwca 1926 roku. Rodzina Szpringerów mieszkała w Kaliszu przy ulicy Nowej 2
(obecna ulica Złota) – rodzice, rodzeństwo Icka: Róża (ur. 1923), Dawid (ur. 1925) i on sam. Przed wojną przeprowadzają się na ulicę Ciasną 8.
Trenował boks w „Makabi” Kalisz, był członkiem kaliskiego Betaru1. Wyróżniał się wśród rówieśników sprawnością fizyczną, ale także tym, że zawsze można było na niego liczyć, zwłaszcza kiedy trzeba było stanąć w obronie słabszych. Nie wykorzystywał jednak swej siły w walce między chłopakami z Betaru i Ha-Szomer
ha-Cair (mieli lokale przy tej samej ulicy i często dochodziło między nimi do bójek na ulicy Ciasnej). Co innego, kiedy trzeba było stanąć w obronie Żydów przed bojówkami narodowców – jako nastolatek Szpringer był członkiem straży obywatelskiej broniącej żydowskich sklepikarzy i handlarzy przed atakami narodowych
bojówkarzy.
Sekcja bokserska przy „Makabi” Kalisz powstała z inicjatywy Ch. Bauma i M. Rotbarta w 1930 roku 2. Zorganizowano wtedy pierwsze w Kaliszu lekcje nauki boksu prowadzone przez instruktora Sobańskiego (ćwiczono na worku wypchanym sianem). Początkowo sekcja liczyła dwanaście osób, ale z każdym rokiem przybywali nowi zawodnicy. Szpringer dołączył do niej w wieku jedenastu lat. Wyróżniał się wszechstronnym rozwojem fizycznym i wielką energią psychiczną. Był jak na swój wiek silny i wytrzymały, a przede wszystkim odważny i pewny tego, co chce osiągnąć. Już w 1938 roku, po roku ćwiczeń w sekcji, Szpringer zostaje wystawiony do walk z drużyną Bar-Kochba Poznań (dwa spotkania) i Bar-Kochba Łódź (jedno spotkanie). Zostaje wtedy nazwany „nadzieją kaliskiego boksu”, a także „najlepiej zapowiadającym się
młodym zawodnikiem”.
Kiedy wybuchła wojna, Jakub uciekł na wschód. Jak potem wspominał, wyjazd z Kalisza poprzedziła długa rozmowa z rodzicami. On sam nie chciał ich zostawiać, jednak rodzice nalegali, by uciekał przed Niemcami. Jego wędrówka odbywała się z kilkoma innymi kaliszanami. Kiedy nie mieli już gdzie uciekać, postanowili
przekroczyć granicę z ZSRR. Tam, jako polscy obywatele, zostali deportowani w głąb ZSRR. Do Kalisza Jakub wrócił jako polski repatriant 20 marca 1946 roku. Prosto ze stacji kolejowej zgłosił się do Komitetu Żydowskiego usytuowanego w Głównym Rynku, w lokalu którego zamieszkał. Po kilku dniach pobytu w Kaliszu założył sekcję gimnastyczną, którą prowadził. Uważał, że ruch fizyczny, a zwłaszcza sztuka walki bardzo przyda się młodym żydowskim chłopcom, którzy bardzo okaleczeni fizycznie i psychicznie wrócili po wojnie do Kalisza. Po kilku miesiącach wraz z przyjaciółmi wyjechał w Dolnośląskie, do Piotrolesia (obecne Pieszyce), gdzie również był trenerem sportowym. Jesienią 1947 roku przeniósł się do Warszawy i w październiku rozpoczął studia na Akademii Wychowania Fizycznego, na której uzyskał dyplom
nauczyciela wychowania fizycznego. W tym czasie także boksował.
W Polsce osiągnął uprawnienia sędziego międzynarodowego w podnoszeniu ciężarów. Został powołany na stanowisko szefa sekcji ciężkiej lekkoatletyki (boks, zapasy i podnoszenie ciężarów) w Ministerstwie Sportu. Reprezentował Polskę na dwóch igrzyskach olimpijskich: w 1952 i 1956 roku. W 1957 roku wyemigrował do Izraela i zamieszkał w Bat Yam, gdzie uczył w liceum wychowania fizycznego. W wolnym czasie pełnił funkcję koordynatora sportowego w klubie społecznym w Jaffie i prowadził pracę edukacyjną z młodzieżą w trudnej sytuacji. Założył także izraelską sekcję (a potem ligę) podnoszenia ciężarów, organizował kursy i szkolenia międzynarodowych sędziów. Przez piętnaście lat był trenerem izraelskiej drużyny podnoszenia ciężarów. Reprezentował Izrael jako międzynarodowy sędzia i trener. Dzięki jego inicjatywie w Izraelu pojawiło się całe pokolenie sportowców, trenerów i sędziów.   (...)

1 Stowarzyszenie [Młodzieży Żydowskiej] im. Trumpeldora w Polsce [„Brit Trumpeldor”, „Bejtar”].
2 Więcej na temat żydowskich klubów sportowych w międzywojennym Kaliszu zob. A. Pakentreger, Żydzi w Kaliszu w latach 1918–1939, PWN, Warszawa
1988. Autor pisze m.in., że „Makabi” Kalisz powstało z połączenia Żydowskiego Klubu Gimnastyczno-Sportowego (ŻKGS) z Żydowskim Towarzystwem Gimnastycznym
Ha-Koach

© Copyright 2014