Europejski Dzień Pamięci o Sprawiedliwych  został ustanowiony w 2012 r. przez Parlament Europejski, by upamiętniać osoby, które w XX wieku przeciwstawiały się reżimom totalitarnym. Idea ta nawiązuje do nadawanego przez Państwo Izrael tytułu Sprawiedliwego wśród Narodów Świata. Z tej okazji przybliżamy w tym roku zagadnienie pomocy udzielanej przez Żydów innym Żydom podczas Zagłady. Uważamy, że takie osoby są Sprawiedliwymi, rozumianymi w szerokim i uniwersalnym znaczeniu tego pojęcia – to ludzie, którzy przeciwstawili się totalitaryzmowi nazistowskich Niemiec,...
26 lutego 1943 r. przywieziono do KL Auschwitz pierwszy transport Romów i Sinti z Niemiec. W transporcie tym było...
  W grudniowym, podwójnym numerze czasopisma polecamy wiele interesujących tekstów i przekładów. Prof. Izolda...

© Copyright 2014