Chuck Fishman po raz pierwszy odwiedził Polskę w 1975 roku. Wykonane przez niego wtedy fotografie znalazły się w wydanym dwa lata później albumie Polish Jews. The Last Chapter. Zdjęcia były zapisem spotkań autora z polskimi Żydami – żyjącymi w realiach PRL ostatnimi ocalonymi i nielicznymi potomkami ponadtrzymilionowej społeczności żydowskiej, która została niemal całkowicie zniszczona w czasie Holokaustu i przetrzebiona przez kolejne fale powojennej emigracji. Na okładce wydanej w Stanach Zjednoczonych książki znalazło się...
  Spotkanie z Lotharem Quinkensteinem Dom Spotkań, ul. Żydowska 15a, godz. 18.00 Wzruszone topografie ...
W wypełnionej sali Atelier Łazęga Poznańska, dzięki gościnności Macieja Karjewskiego, Stowarzyszenie Miasteczko Poznań...

© Copyright 2014