Das Seine. Forschungsprojekt

Piotr Bernatowicz
Nikola Radic Lukati, The Boat House
Rafał Jakubowicz, Fiasko

Das Seine. Forschungsprojekt                                                                                           

Galeria Piekary, 8.04 – 13.05.2011                                                                                                                    

 

Wystawa „Das Seine. Forschungsprojekt” w poznańskiej Galerii Piekary to efekt współpracy dwóch artystów Rafała Jakubowicza (Poznań) i Nikoli Radic Lucati (Tel-Aviv, Belgrade). Łączą się w niej ich twórcze zainteresowania z ostatnich lat, których centrum jest reinterpretacja modernistycznej formy. Wystawa składała się z dwóch zasadniczych elementów: cyklu fotografii oraz napisu-obiektu.

W cyklu 14 fotografii, będących elementem szerszego projektu zatytułowanego „As they stood”, Nikola Radic Lucati zestawia architekturę południowych części Tel Avivu z widokami pozostałości Sajmište – niemieckiego obozu koncentracyjnego w Belgradzie. Trudno sobie wyobrazić zestawienie bardzie odległe: z jednej strony, proste lecz eleganckie budynki, dziś już nierzadko zaniedbane, od których rozpoczęła się budowa Tel Avivu, młodego miasta na skraju pustyni, które wkrótce zdominowało arabską Jaffę – z drugiej strony, zaniedbane i porzucone wśród dzikiej zieleni zabudowania dawnego obozu koncentracyjnego, których funkcji dziś trudno się domyślić. Łączy jej jednak forma, której źródła tkwią w Bauhausie, założonej przez Waltera Gropiusa słynnej uczelni artystycznej czasów Republiki Weimarskiej.

                Do formy Bauhausu odwołuje się też Rafał Jakubowicz. Prezentowany przez niego napis-obiekt jest również elementem szerszego projektu, w ramach którego dokonuje on współczesnej interpretacji modernistycznej typografii. Nowoczesnej architekturze budynków ukazanych w pracach Nikoli Radica Lucati tu odpowiada architektura liter budujących słowo. Po inspirację Jakubowicz sięga do twórczości ucznia Bauhausu, Franza Ehrlicha, który opuściwszy mury uczelni, stał się więźniem obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie. Szkolne umiejętności posłużyły mu do wykonania, cynicznie przywołującego rzymską maksymę, napisu na bramie obozu: „Jedem das Seine”, później zaś, już po uwolnieniu, do projektowania obozowych zabudowań.

Intencją artystów i architektów, do których odnoszą się Nikola Radic Lucati i Rafał Jakubowicz, było uwolnienie formy od tradycji i historii. Jednak to właśnie historia ostatecznie sygnowała ich dzieła. Współcześni artyści podejmują próbę odkrycia tego niezamierzonego, ale nieuchronnego naddatku. Oddania nowoczesnej formie tego, co jej.

© Copyright 2014