Tablica dla sióstr Kafki

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Zagórowskiej
od dziewięciu lat organizuje różne projekty
społeczno-kulturalne integrujące lokalną społeczność,
między innymi w 2017 roku upamiętniło
społeczność żydowską zamordowaną
podczas wojny, instalując tablicę na ścianie
budynku, który znajduje się w miejscu dawnej
synagogi.
Obecnie towarzystwo gromadzi pieniądze
na tablicę upamiętniającą trzy siostry Franza
Kafki, jednego z najwybitniejszych pisarzy XX
wieku, które zginęły w niemieckich obozach
zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem
(Gabriele „Elli” Hermannova, Velerie „Valli”
Pollakova) oraz Auschwitz-Birkenau (Ottilie
„Ottla” Davidova).
Gabriele (Elli) Kafka, urodzona w 1889 roku
w Pradze, najstarsza z trzech sióstr Kafki, poślubiła
Karla Hermanna, z którym miała troje
dzieci: Feliksa (ur. 1911), Gertiego (ur. 1912)
i Hanne (ur. 1920). Podczas II wojny światowej
trafiła do getta w Łodzi, stamtąd zaś do obozu
zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem,
gdzie prawdopodobnie zginęła w 1942 roku.
Valerie (Valli) Kafka, urodzona w 1890 roku
w Pradze, średnia z trzech sióstr pisarza, poślubiła
Josefa Pollaka, z którym miała dwie
córki: Marianne (ur. 1913) i Lotte (ur. 1914).
W czasie wojny znalazła się w łódzkim getcie,
skąd wywieziono ją do obozu zagłady Kulmhof
w Chełmnie nad Nerem. Zginęła tam
prawdopodobnie w 1942 roku.
Ottilie (Ottla) Kafka, urodzona w 1892 roku
w Pradze, najmłodsza siostra Kafki i zarazem
zdecydowanie mu najbliższa, poślubiła Josefa
Davida, z którym miała dwie córki: Verę (ur.
1921) i Helene (ur. 1923). Podczas wojny trafiła
najpierw do getta w Terezinie, potem do
KL Auschwitz, gdzie zginęła w październiku
1943 roku.
4 czerwca 2020 roku planowane jest na terenie
Muzeum byłego niemieckiego obozu Zagłady
Kulmhof w Chełmnie nad Nerem odsłonięcie
tablicy upamiętniającej siostry. Podczas uroczystości
o roli Kafki w kulturze i literaturze
XX wieku oraz losach rodziny Kafków opowie
profesor Łukasz Musiał z Instytutu Filologii
Germańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu (notabene zagórowianin),
badacz twórczości Franza Kafki.
Organizatorami przedsięwzięcia są między
innymi Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Zagórowskiej,
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Zagórowie, Muzeum byłego niemieckiego
obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem.
Zebrane fundusze pokryją koszty uroczystości
upamiętnienia sióstr Franza Kafki:
tablicy (koszt zakupu, kaligrafia, transport do
Chełmna oraz instalacja), wydruku zaproszeń
i plakatów. (MS)
Zbiórka pieniędzy odbywa się na portalu
Pomagam.pl

© Copyright 2014