Miasteczko Poznań laureatem odznaczenia "Chroniąc pamięć"

Zbigniew Pakuła
(red.)

Miasteczko Poznań laureatem odznaczenia „Chroniąc Pamięć”

Odznaczenie „Chroniąc Pamięć”  przyznawane jest od 1998 r. w ramach programu honorowania Polaków zasłużonych dla ratowania żydowskiego dziedzictwa. Nadawane jest w formie honorowego dyplomu Polakom zaangażowanym w zachowanie dziedzictwa polskich Żydów i dialog polsko-żydowski. Program prowadzony jest przez Ambasadę Izraela w Polsce, Fundusz Michaela Traisona dla Polski, Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie, Fundację Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP. Uroczystość wręczenia dyplomów odbywa się co roku w ramach Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie.

Program „Chroniąc pamięć” zainicjował w 1998 r. amerykański prawnik Michael H. Traison. W pierwszych latach trwania programu honorowano głównie osoby zaangażowane w restaurowanie i porządkowanie żydowskich cmentarzy. W kolejnych latach nagradzano również nauczycieli prowadzących projekty edukacyjne z zakresu kultury żydowskiej, twórców wystaw upamiętniających byłych żydowskich mieszkańców czy organizatorów wydarzeń kulturalnych związanych z odkrywaniem żydowskiej przeszłości i obchodów rocznic wydarzeń ważnych dla historii narodu żydowskiego.

Od momentu ustanowienia tej unikalnej uroczystości odbyło się szesnaście ceremonii, podczas których uhonorowano ponad 170 osób, które bezinteresownie, zwykle z własnej inicjatywy, wykonują ogromną pracę na rzecz ochrony i upamiętniania dziedzictwa żydowskiego w Polsce. Nagrodzone osoby otrzymują dyplomy uznania od Ambasadora Izraela w Polsce. Ich historie to niezwykły przykład heroizmu, bezinteresowności i poświęcenia. Podczas tegorocznej ceremonii przyznano  dziesięć kolejnych nagród. Wśród nagrodzonych znalazło się Stowarzyszenie Miasteczko Poznań założone przez Marię i Zbigniewa Pakułów.

Stowarzyszenie zostało pierwszym, z Poznania, laureatem odznaczenia „Chroniąc Pamięć”. Wśród odznaczonych w poprzednich edycjach jest już kilku laureatów z Wielkopolski. Są to:   Dariusz Czwojdrak (Wschowa), Łucja Nowak (Konin), Zenon Sroczyński (Kalisz), Stanisław Wilczyński (Wągrowiec), Małgorzata Chołodowska (Złotów), Zbigniew Zakrzewski (Koźmin Wielkopolski), Stowarzyszenie Płetwonurków i Ratowników „Podwodniak” (Gniezno), Mirosław Łapa (Kępno),  Piotr Pojasek (Nowa Wieś pod Wronkami). 

© Copyright 2014