Transforming. Hadas Tapouchi

Maciej Ratajczyk

Projekt TRANSFORMING izraelskiej artystki Hadas Tapouchi polegał na fotografowaniu
miejsc dawnych obozów pracy przymusowej i ukazaniu przemian
jakie w nich zaszły. Został zainicjowany w Berlinie, miejscu zamieszkania artystki,
a następnie był kontynuowany w Poznaniu. Ideą projektu było pokazanie,
jak dawne miejsca przemocy i dyktatu zostały wchłonięte przez miejską
tkankę i uzyskały zupełnie nowe funkcje. TRANSFORMING opowiada o pamięci
i jej braku, jak również o tym, jak architektura i krajobraz miejski kształtują
nasz tok myślenia.
Hadas Tapouchi jest absolwentką szkoły fotografii Minszar oraz Otwartego
Uniwersytetu Izraela w dziedzinie socjologii i nauk humanistycznych. Jednym
z motywów jej sztuki jest fascynacja procesem normalizacji. Jej fotografia
ma być narzędziem dla zrozumienia tego procesu, jak również przypominać
to, co zostało zapomniane.
Pierwszym etapem projektu TRANSFORMING było zbieranie informacji na
temat dawnych obozów pracy przymusowej, przede wszystkim ich lokalizacji.
Opublikowany w poznańskim wydaniu „Gazety Wyborczej” artykuł na temat
projektu wywołał żywą reakcję mieszkańców miasta. Wiele osób (w tym
również byłych więźniów) postanowiło podzielić się swoimi informacjami na
temat obozów.
Drugim etapem projektu było fotografowanie dawnych obozów. Wiele
miejsc, w których się mieściły, jest znane każdemu poznaniakowi, jednak
tylko nieliczni wiedzą o ich wcześniejszej funkcji. Katalog „Transforming. Hadas
Tapouchi”, wydany przez Centrum Kultury Zamek w związku w wernisażem
prac artystki, wskazuje kilka takich lokalizacji, m.in. dwa sztuczne jeziora
– Maltę i Rusałkę. Ich budowa miała być elementem upodabniania Poznania
do miast niemieckich. Dziś jeziora stanowią popularne miejsca letniego
wypoczynku poznaniaków, zapewne w większości nieświadomych ich ponurej
historii. Z innych znanych miejsc warto wspomnieć Zakłady Cegielskiego,
w których produkowano uzbrojenie i sprzęt dla Wehrmachtu, i stadion im.
Edmunda Szyca.
Wymienione miejsca to jedynie przykłady, natomiast dokładną mapę lokalizacji
obozów można znaleźć na stronie internetowej artystki (www.hadastapouchi.
com). Uwieńczeniem projektu było umieszczenie zdjęć dawnych obozów
w przestrzeni miejskiej, na billboardach w centralnych punktach miasta, m.in.
w okolicach mostu Teatralnego i na ulicy Królowej Jadwigi. Projekt zakończył
wernisaż prac Hadas Tapouchi, który odbył się 15 kwietnia w CK Zamek.
(MR)

© Copyright 2014