Nagroda im. Ireny Sendlerowej

mat.red.
Małgorzata Matecka, laureatka Nagrody im. Ireny Sendlerowej

Ma łgorzata Ma tecka została laureatką Nagrody im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata”. Nagroda przyznawana jest od 2006 roku nauczycielom, którzy uczą i wychowują w duchu szacunku i otwartości na innych ludzi.
Podczas uroczystości w Pałacyku Przeździeckich (MSZ) w Warszawie Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Irena Wóycicka, w imieniu Prezydenta Bronisława Komorowskiego odczytała list gratulacyjny: Każdego dnia docierają do nas informacje świadczące o tym, że otaczający nas świat nadal – a może nawet coraz bardziej – potrzebuje międzyludzkiego porozumienia, zgody pomiędzy kulturami, narodami, religiami. Cieszę się, że jest tylu pedagogów, którzy w pracy z młodzieżą podejmują te ważne zagadnienia, kształtując w uczniach postawy dialogu i tolerancji.
Małgorzata Matecka we współpracy ze Stowarzyszeniem NIGDY WIĘCE J organizuje cykliczny Wojewódzki Przegląd Zespołów Młodzieżowych „Równi i Różni” pod hasłem „Muzyka Przeciwko Rasizmowi”, podczas którego młodzi muzycy wykonują utwory związane z tematyką równości i tolerancji. Zorganizowała trzy edycje konkursu literackiego „Młodzież pamięta” (uczniowie nadsyłają opowiadania inspirowane problematyką dyskryminacji rasowej).
W młodości obracałam się w środowiskach zbuntowanych; tolerancja, szacunek dla drugiego człowieka – to były dla nas rzeczy niesłychanie ważne. Kiedy zaczęłam pracować w szkole, szukałam dzieciaków, które są w jakiś sposób wykluczone – powiedziała laureatka Nagrody. Matecka prowadzi szkolenia dla nauczycieli i policjantów poświęcone językowi wrogości, problemom rasizmu i antysemityzmu na stadionach. Nagroda im. Sendlerowej przyznawana jest przez Stowarzyszenie Dzieci Holocaustu w Polsce
oraz Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej. Wyróżnienie jest hołdem składanym patronce nagrody, bohaterce ‘Żegoty’, która z innymi przedstawicielami podziemia uratowała około 2500 żydowskich dzieci.

© Copyright 2014