Jędrzej Solarski

The memory of water

Maria Świątkowska
Fot. Grzegorz Borys
Prezydent miasta Poznania Jędrzej Solarski i Maciej Krajewski. Fot Grzegorz Borys
Fot. Grzegorz Borys
Fot. Grzegorz Borys
Fot. Grzegorz Borys

Thanks to the determination of community organisers, a commemorative plaque was placed by Lake Rusałka's waters. It honours Jewish and Polish workers tasked with the construction of that artificial lake during World War II. The banks of the lake were lined with matzevot from the Jewish cemetery in Poznań.

Łączy nas pamięć

W 75. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim Stowarzyszenie Miasteczko Poznań dołączyło do ogólnopolskiej akcji „Łączy nas pamięć” zainicjowanej przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Zbierzmy się – zaapelowało Stowarzyszenie – zaświadczając, że pamiętamy o tym, co zdarzyło się w getcie, w którym podczas wojny mieszkali także Żydzi z Poznania i Wielkopolski. Pamiętajmy  o tych, którzy walczyli i zginęli. Także o tych, którzy pamięć o nich podtrzymywali: Marku Edelmanie, Jacku Kuroniu, Zofii Kuratowskiej i wielu innych ludzi dobrego serca. Mieszkańców Poznania zaproszono pod gmach byłej synagogi przebudowanej podczas wojny na basen.

Subskrybuje zawartość

© Copyright 2014