obozy pracy przymusowej

The memory of water

Maria Świątkowska
Fot. Grzegorz Borys
Prezydent miasta Poznania Jędrzej Solarski i Maciej Krajewski. Fot Grzegorz Borys
Fot. Grzegorz Borys
Fot. Grzegorz Borys
Fot. Grzegorz Borys

Thanks to the determination of community organisers, a commemorative plaque was placed by Lake Rusałka's waters. It honours Jewish and Polish workers tasked with the construction of that artificial lake during World War II. The banks of the lake were lined with matzevot from the Jewish cemetery in Poznań.

Subskrybuje zawartość

© Copyright 2014