Tel Aviv

Anula

Zbigniew Pakuła
Rodzina Krasnokuckich
Od Lewej: Anna Krasnikucka, Lala Ajlenberg i jej syn Josi
Elżbieta, córka Anny z mężem przed kamienicą przy ulicy Mickiewicza w Poznaniu. Fot. Zbigniew Pakuła

She came to Poland with her daughter Elżbieta in 2004 to commemorate the sixtieth anniversary of the liquidation of the ghetto in Łódź. They had not expected such crowds. More than five thousand people came, and there were 1,500 of the Survivors. They took part in the memorial march from the Jewish cemetery to the Radegast station[i]. Moved, they listened to Eliezer Zyskind speaking at the cemetery. He talked about life in the ghetto and about hiding with his family for several days in a graveyard, among tombstones, to avoid deportation. "The worst was the downpour which soaked us to the bone," he said.

Ludzie wśród książek

Zbigniew Pakuła
Ryszard Low

LUDZIE WŚRÓD KSIĄŻEK

Księgarzem najprawdziwszym z prawdziwych był Jan Fok. Takie imię i nazwisko przybrał w czasie okupacji krakowski księgarz i wydawca – syn i wnuk księgarzy Michał Diamant. Od razu po wojnie uruchomił on w Krakowie Wydawnictwo „Przełom”, które prowadził do grudnia 1949 roku. Wydał wówczas tomiki wierszy – debiuty Tadeusza Różewicza i Aleksandra Ziemnego, a także Jalu Kurka, niekomentowane teksty klasyków polskich, Obraz literatury polskiej braci Mazanowskich, wraz z oddzielnym uzupełnieniem Stefana Papee Współczesna literatura polska 1918-1947 (1948) i wiele innych. Miał znakomite wyczucie rynku i doskonale zdawał sobie sprawę z potrzeb czytelniczych, zwłaszcza szkolnych.  

Subskrybuje zawartość

© Copyright 2014