Tel Aviv

Ludzie wśród książek

Zbigniew Pakuła
Ryszard Low

LUDZIE WŚRÓD KSIĄŻEK

Księgarzem najprawdziwszym z prawdziwych był Jan Fok. Takie imię i nazwisko przybrał w czasie okupacji krakowski księgarz i wydawca – syn i wnuk księgarzy Michał Diamant. Od razu po wojnie uruchomił on w Krakowie Wydawnictwo „Przełom”, które prowadził do grudnia 1949 roku. Wydał wówczas tomiki wierszy – debiuty Tadeusza Różewicza i Aleksandra Ziemnego, a także Jalu Kurka, niekomentowane teksty klasyków polskich, Obraz literatury polskiej braci Mazanowskich, wraz z oddzielnym uzupełnieniem Stefana Papee Współczesna literatura polska 1918-1947 (1948) i wiele innych. Miał znakomite wyczucie rynku i doskonale zdawał sobie sprawę z potrzeb czytelniczych, zwłaszcza szkolnych.  

Subskrybuje zawartość

© Copyright 2014