Edmund Taczanowski

Powstańcza chorągiew

Zbigniew Pakuła
Hila Marcinkowska
Powstańcza chorągiew

Kilkanaście lat temu w przedwojennym albumie zobaczyłam niewielką czarno-białą grafikę. Był to album Żydzi polscy w służbie Rzeczypospolitej1, a rysunek przedstawiał chorągiew wyhaftowaną i podarowaną przez kaliskie Żydówki oddziałowi generała Edmunda Taczanowskiego. Podpis pod rysunkiem w przedwojennym albumie informował, iż przedstawia on chorągiew podarowaną przez Żydówki z Kalisza i że znajduje się ona w Muzeum Wojska Polskiego. Próbowałam zasięgnąć informacji na miejscu, w Kaliszu. Nikt nie słyszał o tej chorągwi – owszem, generał Taczanowski, jako jeden z najważniejszych dowódców powstańczych w Kaliskiem, to postać znana

Subskrybuje zawartość

© Copyright 2014