cmentarz

Cmentarz żydowski w Pile

Zbigniew Pakuła
Wojciech Skowroński
Pomnik upamietniający cmentarz żydowski w Pile - projekt prof. Janusza Marciniaka (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu)

Cmentarz żydowski w Pile

Najbardziej obszernym i wyczerpującym dokumentem opisującym dzieje Żydów w Pile jest dzieło Petera Simonsteina Cullmana pt. „Historia społeczności żydowskiej Schneidemühl: 1641 do Holocaustu”. Z niego możemy dowiedzieć się, że pierwsze udokumentowane wzmianki o Żydach w mieście dotyczą pierwszej połowy XVI wieku. Identyczną datę potwierdził niemiecki historyk Richard Havemann. Niemniej stałe osadnictwo żydowskie związane z powstaniem gminy wyznania mojżeszowego tzw. kahału oraz ustanowieniem domu modlitewnego, to okres nieco późniejszy, który autor opracowania datuje na początek drugiej połowy XVI w. W tym czasie kroniki cytują skromną, lecz dostrzegalną statystykę żydowskich domów oraz zamieszkujących je lokatorów.

Lapidarium we Wronkach

Zbigniew Pakuła
Data wydarzenia: 
15 grudzień 2014
Lapidarium we Wronkach (uroczyste otwarcie, 15.12.2014 r.)

Niedziela, 14 grudnia br., była zwieńczeniem ogromnej pracy wielu zaangażowanych ludzi, aby macewy, upamiętniające dawnych mieszkańców Wronek wyznania mojżeszowego, zyskały godne miejsce we współczesnej przestrzeni miasta. Lapidarium we Wronkach zostało uroczyście otwarte.

Subskrybuje zawartość

© Copyright 2014