numerus clausus

Antysemickie zajścia na Uniwersytecie Poznańskim

Zbigniew Pakuła

W pierwszych dniach grudnia 1935 roku na Uniwersytecie Poznańskim doszło do antyżydowskich zajść, pobić i wyrzucania studentów Żydów z sal wykładowych. Represjonowani studenci natychmiast wystosowali do rektora pismo z opisem ekscesów i nazwiskami osób, które odniosły obrażenia. W obawie o swoje zdrowie i życie poprosili rektora o zawieszenie zajęć na wszystkich wydziałach. „Memoriał” żydowskich studentów wpłynął do rektoratu 6 grudnia. Tego samego dnia Młodzież Wszechpolska uchwaliła „Rezolucję”, którą rektor otrzymał 10 grudnia. Wszechpolacy pisali w niej o nadchodzącym zwycięstwie zasad państwa narodowego i „ostatecznym odżydzeniu wszystkich dziedzin życia Polski”.

Subskrybuje zawartość

© Copyright 2014