teatr izraelski

Call for Papers "Miasteczko Poznań" 3-4/2019: Przestrzeń i teatr

Data wydarzenia: 
22 lipiec 2019 - 15 październik 2019
Scena i widownia Teatru Żydowskiego w Klubie Dowództwa Garnizonu Warszawa (fot. Marta Kuśmierz)
Wyprowadzka Teatru Żydowskiego z Placu Grzybowskiego (fot. Marta Kuśmierz)
Wyprowadzka Teatru Żydowskiego z Placu Grzybowskiego (fot. Marta Kuśmierz)
Wyprowadzka Teatru Żydowskiego z Placu Grzybowskiego (fot. Marta Kuśmierz)
Wyprowadzka Teatru Żydowskiego z Placu Grzybowskiego (fot. Marta Kuśmierz)

Przestrzeń i teatr

„Teatr jest tym, co wydarza się między aktorem a widzem” – do tej konkluzji Jerzego Grotowskiego, jednego z najwybitniejszych twórców teatru, współcześni badacze dodają jeszcze „miejsce”: „Teatr jest tym, co dzieje się w miejscu, w którym znajdują się jednocześnie aktor i widz” – mówi praktyk i teoretyk teatru Tadashi Suzuki w książce „Czym jest teatr?”. Przestrzeń (abstrakcyjna przestrzeń z czasem staje się konkretnym miejscem – twierdzi Yi-Fu Tuan w „Przestrzeni i miejscu”) ma zatem wpływ na odbiór dzieła. Tadashi Suzuki – zderzając formę budynku teatralnego w kulturze Zachodu z przestrzenią teatru w Japonii – pisał, że teatr jest w istocie tworzeniem „przestrzeni teatralnej”.

Subskrybuje zawartość

© Copyright 2014