teatr żydowski

Spektakl w Teatrze Żydowskim

Data wydarzenia: 
23 październik 2020
Spektakl w Teatrze Żydowskim

„Mykwa” to opowieść o kobietach, ich codziennych problemach, ale też rozterkach związanych z funkcjonowaniem we wspólnocie religijnej. Akcja dramatu rozgrywa się 
w mykwie – rytualnym basenie, w którym kobiety dokonują comiesięcznych ablucji. 

Mykwa to miejsce, w którym duchowe manifestuje się poprzez cielesność. W ciele zatopione są wszystkie emocje, zranienia, zaniechania, wszelki ból i namiętność. Ciało podlega nieustannej kontroli, choć stanowi jedynie narzędzie do ujawniania naszych pragnień, naszego niespełnienia, wewnętrznej wolności. Wewnętrzna niezależność może zagrażać wspólnocie. I tylko poprzez ciało można ją kontrolować. 

Gołda Tencer i jej odkrywcze przestrzenie

Tomasz Miłkowski
Kibice. Fot. Bartek Warzecha
Kilka obcych słów po poslku. Fot. Magda Hueckel
Gołda Tencer  i jej odkrywcze przestrzenie
Proszę bardzo. Fot. Magda Hueckel

Zamknięcie teatru w określonej przestrzeni, rozumianej jako wydzielone miejsce gry aktorów, nie jest stałym wyznacznikiem, warunkiem koniecznym zaistnienia fenomenu teatru. W historii teatru europejskiego można wskazać na całe epoki, kiedy teatr spełniał się w przestrzeniach nieteatralnych (sakralnych, sportowych, jarmarcznych, przygodnych). Różne bywały tego przyczyny, najczęściej ekonomiczne lub ideologiczne, ale skłonność do wydzielania obszaru gry w specjalnie wznoszonych budynkach czy innych obiektach powracała.

Call for Papers "Miasteczko Poznań" 3-4/2019: Przestrzeń i teatr

Data wydarzenia: 
22 lipiec 2019 - 15 październik 2019
Scena i widownia Teatru Żydowskiego w Klubie Dowództwa Garnizonu Warszawa (fot. Marta Kuśmierz)
Wyprowadzka Teatru Żydowskiego z Placu Grzybowskiego (fot. Marta Kuśmierz)
Wyprowadzka Teatru Żydowskiego z Placu Grzybowskiego (fot. Marta Kuśmierz)
Wyprowadzka Teatru Żydowskiego z Placu Grzybowskiego (fot. Marta Kuśmierz)
Wyprowadzka Teatru Żydowskiego z Placu Grzybowskiego (fot. Marta Kuśmierz)

Przestrzeń i teatr

„Teatr jest tym, co wydarza się między aktorem a widzem” – do tej konkluzji Jerzego Grotowskiego, jednego z najwybitniejszych twórców teatru, współcześni badacze dodają jeszcze „miejsce”: „Teatr jest tym, co dzieje się w miejscu, w którym znajdują się jednocześnie aktor i widz” – mówi praktyk i teoretyk teatru Tadashi Suzuki w książce „Czym jest teatr?”. Przestrzeń (abstrakcyjna przestrzeń z czasem staje się konkretnym miejscem – twierdzi Yi-Fu Tuan w „Przestrzeni i miejscu”) ma zatem wpływ na odbiór dzieła. Tadashi Suzuki – zderzając formę budynku teatralnego w kulturze Zachodu z przestrzenią teatru w Japonii – pisał, że teatr jest w istocie tworzeniem „przestrzeni teatralnej”.

Subskrybuje zawartość

© Copyright 2014