Grzegorz Gauden

Wróciłam, bo ...

Z Krystyną Piotrowską rozmawia Agnieszka Czoska

Z Krystyną Piotrowską rozmawia Agnieszka Czoska

Spotykamy się krótko przed otwarciem w poznańskim „arsenale” pani wystawy poświęconej marcowi '68. a mogłoby się wydawać, że nie miała pani za wiele wspólnego z tą emigracją… 

Subskrybuje zawartość

© Copyright 2014