Grzegorz Gauden

Powrót do wypartego zła

Marek S. Bochniarz

W książce o pogromie lwowskim, dokonanym przez Polaków na żydowskiej ludności lwowa w 1918 roku, Grzegorz Gauden z wrażliwością humanisty nie tylko zrekonstruował wydarzenia, ale przywrócił człowieczeństwo zapomnianym ofiarom. spotkanie z autorem w Poznaniu upłynęło w atmosferze pełnej emocji – wskazując, z jak trudną i nieprzepracowaną historią Polski trzeba się mierzyć, odkłamując narodowe mity.

Spotkanie z Grzegorzem Gaudenem

Data wydarzenia: 
23 październik 2019
Spotkanie z Grzegorzem Gaudenem

Stowarzyszenie Miasteczko Poznań zaprasza do Galerii Miejskiej ARSENAŁ na spotkanie wokół książki Grzegorza Gaudena LWÓW - KRES ILUZJI. Opowieść o progromie listopadowym 1918.

Wróciłam, bo ...

Z Krystyną Piotrowską rozmawia Agnieszka Czoska

Z Krystyną Piotrowską rozmawia Agnieszka Czoska

Spotykamy się krótko przed otwarciem w poznańskim „arsenale” pani wystawy poświęconej marcowi '68. a mogłoby się wydawać, że nie miała pani za wiele wspólnego z tą emigracją… 

Subskrybuje zawartość

© Copyright 2014