Galeria Miejska Arsenał

Estetyka i uprzedzenia

Zbigniew Pakuła
Agnieszka Czoska

Wystawa Estetyka i uprzedzenia, pokazywana  w Galerii Miejskiej arsenał między 7 kwietnia  i 6 maja, podsumowała trwającą od wielu lat izraelsko-polską wymianę studentów pod tym samym hasłem. Prezentowane prace zostały stworzone  przez uczestników warsztatów w Jerozolimie,  Poznaniu, krakowie i Wrocławiu. Przez 10 lat trwania projektu wzięło w nim udział 120 osób, nawiązało  się wiele przyjaźni i twórczych relacji.  o komentarze i refleksje poprosiliśmy kuratorów wystawy i uczestniczących w niej artystów.

 

ADNINA BAR-ON kuratorka wystawy, główna organizatorka całego projektu,  wykładowczyni na Bezalel Academy of Arts and design:

Estetyka i uprzedzenia / Aesthetics & Bias

Data wydarzenia: 
7 kwiecień 2018 - 6 maj 2018
Estetyka i uprzedzenia / Aesthetics & Bias

Prezentowana wystawa jest podsumowaniem projektu edukacyjnego Estetyka i uprzedzenia – polsko-izraelskie spotkania studentów szkół artystycznych, który został zainaugurowany w 2008 roku z inicjatywy Adiny Bar-On, izraelskiej artystki performerki i wykładowczyni na Bezalel Academy of Arts and Design w Jerozolimie. W rezultacie tego przedsięwzięcia edukacyjnego doszło do wymiany młodych artystów z Bezalel Academy of Arts and Design w Jerozolimie ze studentami czterech artystycznych uczelni wyższych: Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Wrocławiu i Warszawie oraz Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

Subskrybuje zawartość

© Copyright 2014