Rafael Chwoles

Rivka Chwoles. Jeżeli przeżyję...

Zbigniew Pakuła

Rivka Chwoles wojnę przeżyła dzięki ucieczce z wileńskiego getta na aryjską stronę. W latach 50. z sowieckiej rosji wyjechała do Polski, by wkrótce wyemigrować do aszdod. Miała bogate życie – powie jej bratanek Milij – ale wolałaby, żeby to, co ją w życiu spotkało, nigdy się nie wydarzyło. szczęśliwie doczekała dnia, w którym jej obrazy pokazano w rodzinnym mieście – Wilnie.

Portrety z Wilna

Zbigniew Pakuła
Portrety z Wilna
Portrety z Wilna
Portrety z Wilna
Portrety z Wilna
Portrety z Wilna
Portrety z Wilna

Do końca maja w centrum tolerancji Państwowego Muzeum Żydowskiego im. Gaona wileńskiego można oglądać obrazy rafaela chwolesa, żydowskiego malarza pochodzącego z wilna. wystawa Rafael Chwoles: portrety wilnian 1945-1959 zorganizowana została we współpracy z Instytutem Francuskim  w ramach obchodów 100-lecia niepodległości Litwy.

Subskrybuje zawartość

© Copyright 2014