antysemityzm

Antysemickie zajścia na Uniwersytecie Poznańskim

Zbigniew Pakuła

W pierwszych dniach grudnia 1935 roku na Uniwersytecie Poznańskim doszło do antyżydowskich zajść, pobić i wyrzucania studentów Żydów z sal wykładowych. Represjonowani studenci natychmiast wystosowali do rektora pismo z opisem ekscesów i nazwiskami osób, które odniosły obrażenia. W obawie o swoje zdrowie i życie poprosili rektora o zawieszenie zajęć na wszystkich wydziałach. „Memoriał” żydowskich studentów wpłynął do rektoratu 6 grudnia. Tego samego dnia Młodzież Wszechpolska uchwaliła „Rezolucję”, którą rektor otrzymał 10 grudnia. Wszechpolacy pisali w niej o nadchodzącym zwycięstwie zasad państwa narodowego i „ostatecznym odżydzeniu wszystkich dziedzin życia Polski”.

Spotkanie z Grzegorzem Gaudenem

Data wydarzenia: 
23 październik 2019
Spotkanie z Grzegorzem Gaudenem

Stowarzyszenie Miasteczko Poznań zaprasza do Galerii Miejskiej ARSENAŁ na spotkanie wokół książki Grzegorza Gaudena LWÓW - KRES ILUZJI. Opowieść o progromie listopadowym 1918.

Hebrajska i żydowska prasa w Europie i Palestynie wobec początków afery Dreyfusa

Gideon Kouts
Hebrajska i żydowska prasa w Europie i Palestynie wobec początków afery Dreyfusa
Alfred Dreyfus przed Sądem Wojennym
Hebrajska i żydowska prasa w Europie i Palestynie wobec początków afery Dreyfusa

Hebrajska i żydowska prasa w Europie oraz Palestynie

wobec początków Afery Dreyfusa

Spalenie kukły Żyda

Data wydarzenia: 
19 listopad 2015
Żr. GW
Źr. GW

Wrocław: kilkadziesiąt osób protestowało 18 listopada przeciwko przyjmowaniu uchodźców do Polski. Na scenie przed wrocławskim ratuszem członkowie Obozu Narodowo-Radykalnego i Młodzieży Wszechpolskiej  przestrzegali przed sprowadzeniem do Polski uchodźców.  Piotr Rybak, jeden z uczestników, mówił: Nie będzie żaden Niemiec, Żyd, Amerykanin wmawiał mi, że islam jest pogodnie nastawiony do chrześcijaństwa. Spotkanie zakończono spaleniem kukły Żyda.

W związku z tym przewodniczący wrocławskiej Gminy wydał oświadczenie, w którym pisze:

W co grają przy Żydowskiej ? / Artykuł V.Szostak w Gazecie Wyborczej

Data wydarzenia: 
27 czerwiec 2015
Pierwsze część artykułu Violetty Szostak "W co grają przy Żydowskiej?" (GW, 26.06.2015)
Druga część artykułu V.Szostak "W co grają przy Żydowskiej?" (GW, 26.06.2015)

W "magazynie poznańskim" Gazety Wyborczej ukazała się artykuł Violetty Szostak pt. "W co grają przy Żydowskiej ?" . Jest on reakcją na nagłośniony przez Stowarzyszenie Miasteczko Poznań fakt organizowania gry miejskiej wykorzystującej legendę o profanacji hostii przez poznanskich Żydów. Stowarzyszenie wydało oświadczenie, na które zareagowały poznanskie media: Gazeta Wyborcza, Głos Wielkopolski, Radio Merkury. Dziękujemy. Oświadczenie w tej sprawie wydało takze Stowarzyszenie Otwarta Rzeczypospolita. 

Kalendarze i Poczta Polska

Zbigniew Pakuła
Data wydarzenia: 
3 styczeń 2015
Kalendarz sprzedawany w Poznaniu w placówkach Poczty Polskiej. Fot. Z.Pakula
Kalendarz sprzedawany w placówkach poznańskiej Poczty Polskiej. Fot. Z.Pakuła

Pod koniec grudnia zaproponowaliśmy "Gazecie Wyborczej", jej wydaniu lokalnemu w Poznaniu, zajęcie sie kalendarzami sprzedawanymi w placówkach Poczty Polskiej. Przesłalismy zdjęcia kalendarza, a na łamach Gazety pojawiły się juz dwa krótkie artykuły. Informację zamieścilismy także na facbooku Stowarzyszenia i Redakcji, co spotkało się z ogromnym zainteresowaniem. Kalendarze, o których mowa, na okładce i na wszystkich 12 stronach odpowiadających 12 miesiącom roku, prezentują różne warianty motywu "Żyda z pieniążkiem". Oburzyło nas szczególnie to, iż są one sprzedawane w placówkach poznańskiej poczty. Dziwił też brak reakcji klientów poczty, ja odkryłem kalendarze przypadkowo, wysyłając noworoczne życzenia do swoich przyjaciół.

Subskrybuje zawartość

© Copyright 2014