Call for Papers "Miasteczko Poznań" 3-4/2019: Przestrzeń i teatr

Data wydarzenia: 
22 lipiec 2019 - 15 październik 2019
Scena i widownia Teatru Żydowskiego w Klubie Dowództwa Garnizonu Warszawa (fot. Marta Kuśmierz)
Wyprowadzka Teatru Żydowskiego z Placu Grzybowskiego (fot. Marta Kuśmierz)
Wyprowadzka Teatru Żydowskiego z Placu Grzybowskiego (fot. Marta Kuśmierz)
Wyprowadzka Teatru Żydowskiego z Placu Grzybowskiego (fot. Marta Kuśmierz)
Wyprowadzka Teatru Żydowskiego z Placu Grzybowskiego (fot. Marta Kuśmierz)

Przestrzeń i teatr

„Teatr jest tym, co wydarza się między aktorem a widzem” – do tej konkluzji Jerzego Grotowskiego, jednego z najwybitniejszych twórców teatru, współcześni badacze dodają jeszcze „miejsce”: „Teatr jest tym, co dzieje się w miejscu, w którym znajdują się jednocześnie aktor i widz” – mówi praktyk i teoretyk teatru Tadashi Suzuki w książce „Czym jest teatr?”. Przestrzeń (abstrakcyjna przestrzeń z czasem staje się konkretnym miejscem – twierdzi Yi-Fu Tuan w „Przestrzeni i miejscu”) ma zatem wpływ na odbiór dzieła. Tadashi Suzuki – zderzając formę budynku teatralnego w kulturze Zachodu z przestrzenią teatru w Japonii – pisał, że teatr jest w istocie tworzeniem „przestrzeni teatralnej”.

Zagadnienie „przestrzeni” w odniesieniu do „teatru” można rozpatrywać z różnych perspektyw:

  1. jako miejsce gry scenicznej (realną scenę, na której odbywa się spektakl);

  2. jako miejsce (fikcyjne), w którym rozgrywa się akcja przedstawienia;

  3. jako konkretny budynek teatru z całym jego umiejscowieniem w otoczeniu (a więc i w przestrzeni miasta oraz szerzej – w danej kulturze), z jego znaczeniem i symboliką;

  4. a wreszcie jako złożoną „przestrzeń dramatyczną”, czyli przestrzeń wyobrażoną w tekście dramatycznym.

Mając na uwadze rozmaite korelacje, które powstają pomiędzy „przestrzenią” a „teatrem”, zapraszamy do nadsyłania artykułów do części tematycznej „Miasteczka Poznań” (3-4/2019). Czekamy nie tylko na teksty dotyczącej tematyki żydowskiej w swoistej heterotopii, którą jest teatr, lecz także prace poświęcone żydowskim i izraelskim tradycjom teatralnym, twórcom teatru ich miejscom, rozmaitym przestrzeniom teatralnym, a także teatralizacji przestrzeni (także przestrzeni miasta – jak choćby bezdomny warszawski Teatr Żydowski, który dzięki determinacji jego dyrektorki Gołdy Tencer gra kolejny sezon mimo braku siedziby, a z drugiej strony np. teatralizujący przestrzeń miasta Festiwal Warszawa Singera). Interesują nas zarówno teksty osadzone w przeszłości, jak i opowieści o współczesności – od przestrzeni spersonalizowanych, mających swoją historię i pamięć, do wytworzonych przez hipernowoczesność nie-miejsc (wg Marca Augé), czyli przestrzeni niczyich i przechodnich (takich jak supermarkety, lotniska, wielkie hotele, autostrady, miejsca przed ekranami telewizorów, terminale komputerowe, komputerowa sieć Internetu, tworzących swoistą nie-przestrzeń jako sumę nie-miejsc), wśród których szczególnym nie-miejscem jest przestrzeń Zagłady.

Prowadzenie: Marzena Dobosz

 

Poza częścią tematyczną zapraszamy także do nadsyłania tekstów dotyczących żydowskich historii lokalnych związanych z Wielkopolską, a odnoszących się zarówno do wybranych tematów czy postaci, jak i konkretnych wydarzeń. Czekamy również na artykuły opisujące programy i projekty o charakterze upamiętniającym.

Teksty prosimy przesyłać na e-mail: mdobosz01@gmail.com i miasteczkopoznan@gmail.com

Informacje dla autorów: http://www.miasteczkopoznan.pl/node/392

Termin nadsyłania tekstów: 15 października 2019

© Copyright 2014