"Trzecie pokolenie. Postpamięciowe skutki II wojny światowej i Zagłady"

Data wydarzenia: 
23 marzec 2017 - 24 marzec 2017
"Trzecie pokolenie. Postpamięciowe skutki II wojny światowej i Zagłady"

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji naukowej "Trzecie pokolenie. Postpamięciowe skutki II wojny światowej i Zagłady" organizowanej w Instytucie Filologii Polskiej na Wydziale Filologii Polskiej UAM.

O konferencji:

Choć od zakończenia II wojny światowej minęło ponad 70 lat, skutki tego wydarzenia, podobnie jak innych, bezpośrednio z nim związanych, są nadal odczuwalne. Podczas gdy faktyczni ich świadkowie coraz liczniej odchodzą, traumatyczne wydarzenia i ich konsekwencje stają się przedmiotem narracji tworzonych przez tych, którzy doświadczyli ich wyłącznie w formie zapośredniczonej. O drugiej wojnie światowej i Zagładzie opowiadają już niemal wyłącznie kolejne generacje.W tej perspektywie mianem „trzeciego pokolenia” określa się grupę ludzi urodzonych w podobnym czasie, a łącząca ich kategoria sugeruje, że dzielą oni wspólne doświadczenie – czy to biograficzne, wynikające z indywidualnych historii przodków, czy kolektywne, związane z dorastaniem w określonych realiach polityczno-społecznych. Znajdują się w strefie wpływu tych samych, traumatycznych wydarzeń, choć oddzielonych historycznym dystansem.
Podczas konferencji chcielibyśmy zastanowić się, na jakich zasadach, w jakim celu i przy użyciu jakich metod najmłodsza generacja twórców (żydowskich, polskich, niemieckich, palestyńskich oraz innych narodowości) odwołuje się do wątków II wojny światowej i Zagłady; ustalić, jak na te narracje wpływa rodzinny i narodowy kontekst, do którego przynależą. Chcielibyśmy również zaprosić do refleksji nad czynnikami kształtującymi myślenie o samej kategorii pokolenia, jej literackim, kulturowym i psychologicznym wymiarze i jej interpretacyjnej przydatności w kontekście kulturowych reprezentacji doświadczenia II wojny światowej i Zagłady.

Patronat medialny: czasopismo "Miasteczko Poznan"

© Copyright 2014