Zmarł profesor Zygmunt Bauman

Data wydarzenia: 
9 styczeń 2017
Zmarł profesor Zygmunt Bauman

Wybitny socjolog, filozof i Przyjaciel redakcji "Miasteczka Poznań" zmarł w wieku 91 lat w Leeds. 

Urodził się 19 listopada 1925 r. w Poznaniu, w rodzinie polskich Żydów. Socjolog, filozof, eseista, jeden z twórców koncepcji ponowoczesności. Profesor nauk humanistycznych. Przez wiele lat pełnił funkcję kierownika Katedry Socjologii na University of Leeds, od 1990 był profesorem emerytowanym tej uczelni. Specjalizował się w teorii kultury. Od pierwszego numeru „Miasteczka Poznań” wspierał czasopismo zachęcając do wydawania kolejnych numerów.

W 1954 r. ukończył studia filozoficzne na Uniwersytecie Warszawskim, a 1960 uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dziedzinie socjologii, za pracę habilitacyjną Klasa, ruch, elita. Studium socjologiczne dziejów angielskiego ruchu robotniczego. W 1968 r. uzyskał tytuł naukowy profesora. Był pierwszym redaktorem naczelnym Studiów Socjologicznych. W wyniku wydarzeń marcowych został w 1968 r. usunięty z Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie był kierownikiem Katedry Socjologii Ogólnej. W atmosferze antysemickiej nagonki wyjechał z Polski do Izraela. Wykładał na uniwersytetach w Tel Awiwie i Hajfie (1969–1971).

 W 1971 r. wyjechał do Wielkiej Brytanii, gdzie związał się z uniwersytetem w Leeds, zostając kierownikiem Katedry Socjologii aż do odejścia na emeryturę w 1990 r. W 2004 r. został rektorem Uniwersytetu Powszechnego im. Jana Józefa Lipskiego w Teremiskach k. Białowieży na Podlasiu.

© Copyright 2014