Macewy i sakralia

Data wydarzenia: 
8 maj 2016
Otwarcie wystaw w Muzeum Etrnograficznym: Joanna Miksztym i Łukasz Baksik: . Fot. Sł. Lisiecki
O swoich fotografiach opowiada Łukasz Baksik. Fot. Sławomir Lisiecki
Macewy codziennego użytku - fotografie Łukasza Baksika. Fot. Sławomir Lisiecki
Jedna z prac Łukasza Baksika. Fot. Sławomir Lisiecki
Łukasz Baksik i Zbigniew Pakuła. Fot. Sławomir Lisiecki

Siódmego maja 2016 r. w Muzeum Etnograficznym w Poznaniu otwarto dwie wystawy. Pierwsza z nich to fotografie Łukasza Baksika, zbiór zdjęć pokazywany przez autora od 6 lat w różnych miejscach Polski. Druga z wystaw zatytułowana jest (Nie)święte, a jej  autorką jest Joanna Miksztym.   

Stanowią formę dopełniającego się dialogu. Choć mają walor przede wszystkim dokumentacyjny, to jednak stawiają ważkie pytania o poczucie sacrum, ludzką wrażliwość i zasady działania pamięci zbiorowej. Zwracają uwagę na zacieranie granic pomiędzy sacrum, a profanum jako zjawiska występującego w różnych miejscach i czasie, na skutek braku wiedzy, pogłębionej refleksji oraz w sytuacji presji ekonomicznej.

Wystawa [Nie]Święte ukazuje zaskakujące przykłady desakralizacji przedmiotów pełniących pierwotnie funkcje kultowe w obrębie chrześcijaństwa, a także sposoby radzenia sobie z niepotrzebnymi sakraliami.

Autorska wystawa fotografii artystycznych Łukasza Baksika Macewy codziennego użytku w starannie skomponowanej i bardzo nowoczesnej formie aranżacyjnej, prezentuje ponad 50 czarno-białych fotografii, dokumentujących różnorodne sposoby użytkowania kamienia pozyskiwanego z żydowskich nagrobków. Na większości z nich zachowały się jeszcze wyraźnie pierwotne napisy nagrobne.  

Kuratorka wystaw: dr Joanna Minksztym

© Copyright 2014