Seminaria w Żydowskim Instytucie Historycznym

Data wydarzenia: 
20 grudzień 2014

Seminaria w Żydowskim Instytucie Historycznym

styczeń , 2015

 

 

NOWA JEROZOLIMA POD WARSZAWĄ – KRONIKA WYPADKÓW (dr Zofia Borzymińska)

13 stycznia 2015, godz. 11:00

Jedna z głównych arterii Warszawy, biegnąca z zachodu na wschód, nosi miano Alej Jerozolimskich. Mało kto dziś wie, jakie okoliczności towarzyszyły utworzeniu w latach siedemdziesiątych XVIII wieku żydowskiego osiedla u bram Warszawy, która tak pilnie strzegła swego przywileju de non tolerandis Iudaeis. Jeszcze mniej znany jest związany z tym fakt niezwykłego fałszerstwa prawnego, dokonanego wiosną 1775 roku przez marszałka Sejmu Rozbiorowego, konsyliarza Rady Nieustającej, podskarbiego wielkiego koronnego Adama Ponińskiego; zaangażowania króla Stanisława Augusta w obronę sprawy żydowskiej; oraz interwencji dworów – rosyjskiego i austriackiego, podjętych po wkroczeniu węgrów marszałkowskich do Nowej Jerozolimy. Wszystkie te dość zadziwiające okoliczności i wydarzenia warte są przypomnienia i poddania na nowo analizie historycznej.

 

WYPARCIE I AMNEZJA CZYLI LITERATURA KOŃCA LAT 40-TYCH, 50-TYCH I 60-TYCH NA TEMAT POSTAW POLAKÓW W CZASIE ZAGŁADY (dr Bożena Keff)

20 stycznia 2015, godz. 11:00

© Copyright 2014