Nowa książka Ryszarda LӧWA

Zbigniew Pakuła
Data wydarzenia: 
25 listopad 2014
Nowa książka Ryszarda LӧWA

W serii "Przełomy/Pogranicza" Uniwersytet w Białymstoku wydał pracę "Literackie podsumowania". Jej autorem jest Ryszard LӧW, "człowiek-instytucja" polskojęzycznego życia literackiego w Izraelu. Prof. Dariusz Konrad Sikorski słusznie nazywa autora "stróżem pamięci" . Ryszard LӧW bowiem od wielu lat przywołuje ślady polskości. Znajduje je w Izraelu, a odsłania przed  polskimi czytelnikami. "Literackie podsumowania" to zajmująca i przejmująca lektura polsko-żydowskiego splotu, którego wnikliwym obserwatorem jest autor książki o której napiszemy więcej już wkrótce.     

© Copyright 2014